TÜMÖRLERİN

SİSTEMİK BELİRTİLERİ

Kanserler belirtilerini 4 açıdan inceleriz: (TABLO)

  1. Primer tümörle ilgili belirtiler,

  2. Metastazlarla ilgili belirtiler (primer tümörden önce metastaz­larla ilgili belirtiler ortaya çıkabilir),

  3. Sistemik belirtiler (primer tümörün belirlenmesinden aylarca ya da yıllarca önce kendilerini gösterebilirler),

  4. Paraneoplastik sendrom: kimi tümörlerin ürünleri (sitokinler, prostaglandinler, enzimler, büyüme faktörleri, çeşitli polipeptidler) “paraneoplastik sendrom” adı verilen bir klinik tablonun oluşmasına yol açar (bkz Paraneoplastik sendrom).

PARANEOPLASTİK SENDROMLAR (TABLO)

Kimi tümörlerin ürünleri (sitokinler, prostaglandinler, enzimler, büyüme faktörleri, çeşitli polipeptidler) “paraneoplastik sendrom” adı verilen bir klinik tablonun oluşmasına yol açar. Paraneoplastik sendromların çoğu hormonal, immunolojik ya da toksik niteliktedir ve malign bir tümörün ilk belirtisi olabilir. Bu tür bulgular ileri düzeyde ve çok metastazlı kanserlerde görece sıktır.

Başarılı tedavileri izleyen süreçte tümüyle kaybolan bulgular yinelemesi tümördeki residivin göstergesidir. 

AKUT KLİNİK PATOLOJİLER ve KANSER ÖLÜMLERİ

Söz konusu patolojilerin bir bölümü önceleri varlığı sezilemeyen bir tümörün ansızın ortaya çıkan, kimi zaman fatal olabilen bulgularını içermektedir (TABLO).

İnfeksiyon: Kanserli hastalardaki infeksiyonların en önemli nedeni onkoterapiyle oluşturulan kemik iliği inhibisyonu ve nötropenidir. Ayrıca canlı etkenlerin önünü kesen doğal engellerin bozulması, hücresel ve sıvısal bağışıklık sistemlerinin sarsılması, kemotaksis ve fagositozun gerçekleşememesi gibi olumsuzluklar infeksiyon hastalığı riskini arttırır. Sağlıklı insanlarda hiçbir etkinliği olmayan saprofit nitelikte bir canlı etken kanserli hastalarda sepsislere ve septik şok tablosuna yol açabilmektedir.

Kanamalar: Özellikle akut lösemilerdeki ve beyin tümörlerindeki ölümlerin önemli nedenlerinden biridir.

Kaşeksi: Proteinden yoksun beslenme, elektrolit yetersizliği, vb sonuçlar kalp, böbrek ve solunum sistemi yetmezliklerine yol açar.

Tümör lizisi sendromu: Kemoterapi ve radyoterapiye çok duyarlı olan kanserlerdeki massif tümör yıkımı sonrasında ortaya çıkan yoğun potasyumun neden olduğu klinik tablodur. Kardiyak aritmiler ve yoğun fosfor nedeniyle beliren renal yetmezlikler ölüme yol açabilir.