(1a) Non-genetik konjenital hastalıklar (malformasyonlar)

Konjenital anomalilere yol açan İnfeksiyon Hastalıkları

İnfeksiyon hastalıkları (TORCH)

Toksoplazma 

Rubella

CMV

Herpes simpleks

Öteki infeksiyonlar:  Sifilis, Hepatit B, Kabakulak, Gonore, Parvovirüs, Varicella

Etkileri:

Gelişme ve zeka geriliği

İşitme kaybı

Hepatosplenomegali

Kalp anomalileri

Göz anomalileri

İnfeksiyonlar ve portörlük