ODONTOGEN TÜMÖRLER

t1.jpg

"Odontogen tümör" kavramının anlaşılabilemesi, odontogen dokuların embriyolojisinin iyi bilinmesiyle olanaklıdır. Bu nedenle, konuya giriş bölümüne “odontogenezis” bilgilerimizi yineleyerek gireceğiz.

 • Dişlerin oluşum ve gelişim evrelerini içeren sürece “odontogenezis” adı verilir. Odontogenezis farklı evrelerde oluşan karmaşık bir süreçtir.

 • Odontogen tümörlerin nitelikleri ile odontogenezis arasında büyük benzerlikler vardır.

 • Odontogenezis, intrauterin dönemin 6. haftasında başlayan odontogenezis, 20. yaşa dek sürer.

 • Odontogenezis olgusunun başlamasıyla birlikte epitel ve mezenkim arasında karmaşık bir etkileşim mekanizması süreci tetiklenir.

 • Embriyonal dönemde başlayan bu süreçte ortaya çıkan çeşitli hücre tipleri, birbirlerini etkileyerek geçtikleri aşamaların sonunda dişleri oluşturan sert dokuları üretirler. İşlevleri son bulan hücre grupları apoptozisle ortadan kalkar.

Konularla ilgili ayrıntıları  (sınıflandırma, benign ve malign odontogen tümörler) yukarıdaki PDF linkini izeyerek bulabilirsiniz:

 • Odontogenezis biyolojisi

 • Odontogen tümörlerin histogenezi

 • Odontogen tümörlerin sınıflandırılması

 • Benign odontogen tümörler

 • Malign odontogen tümörler

 • Odontogen kökenli tümör olmayan oluşumlar