ORAL PATOLOJİ

IMG_0645.PNG

Biyopsi: doku örneklemesi ve örneklerin gönderilmesi

 • Biyopsi tipleri

 • Anatomik niteliklerine göre biyopsi uygulamaları 

 • Biyopsi örneklerinin saklanması ve gönderilmesi

 • Histopatolojik inceleme

Gelişme bozuklukları ve Genetik hastalıklar

 • Kemiklere özgü gelişme bozuklukları ve genetik hastalıklar

Orofasiyal yarıklar

Çene-yüz hipoplazileri

İskelet sistemi anomalileri

 • Dişlere özgü gelişme bozuklukları ve genetik hastalıklar

 • Yumuşak dokulara özgü gelişme bozuklukları ve genetik hastalıklar

Vasküler malformasyonlar

İdiopatik dişeti hiperplazisi

Dil anomalileri

Yanak ve Dudak anomalileri

Ağız mukozasının kalıtsal hastalıkları

Stomatitler

 • Fiziksel nedenlere bağlı stomatitler

Mukoza yanıkları

Mekanik travmalara bağlı stomatitler

 • Kimyasal maddelere ve İlaçlara bağlı stomatitler

Kimyasal mukoza yanıkları

İlaçların neden olduğu stomatitler

Allerjik stomatitler

Üremik stomatit

Silikon granülomları

 • Canlı etkenlere bağlı stomatitler

Bakteriyel stomatitler

Viral stomatitler

Fungal stomatitler

Parazitik stomatitler

 • Otoimmun stomatitler

Pemfigus grubu stomatitler

Pemfigoid grubu stomatitler

Lupus erythematosus

 • İmmun yetmezliklere bağlı stomatitler

Organ transplantasyonları sonrasında görülen stomatitler

AIDS kökenli stomatitler

Diabetik stomatitler

Onkoterapi stomatitleri

 • Nedeni bilinmeyen (idiopatik) stomatitleri

Aftöz stomatitler

Lichen planus

Pyostomatitis vegetans

Benign migratory glossitis

Sarkoidoz stomatiti

Angina bullosa hemorrhagica

Sweet sendromu

Sistemik hastalıklar

 • Sistemik hastalıklarda ağız boşluğu bulguları

Endokrin sistem hastalıkları

Hematolojik hastalıklar

Gastrointestinal sistem ve Karaciğer hastalıkları

Metabolik kemik hastalıkları

Beslenme bozuklukları ve Avitaminozlar

Amiloidozis

Vaskülit

 • Ağız lezyonlarından kökenli sistemik hastalıklar

Diabetes mellitus

Kardiyovasküler hastalıklar

Akciğer hastalıkları

Gebelik

 

Hiperplaziler

 • Yumuşak doku hiperplazileri

 • Epitelyal hiperplaziler

 • Fibroepitelyal hiperplaziler

 • Mezenkimal doku hiperplazileri

 • Lenfoid doku hiperplazileri

 • Kemik hiperplazileri

 • Hiperossifikasyon

 • Torus palatinus ve Torus mandibularis

 • Processus coronoideus hiperplazisi

Ağız mukozasının prekanseröz lezyonları

 • Etyolojik faktörler

Fiziksel etkenler

Kimyasal maddeler

Canlı etkenler

Genetik faktörler

İmmunosupresyon

 • Prekanseröz (premalign) lezyonların tipleri

Mukozanın gerçek prekanseröz lezyonları

Kanserleşme eğilimi gösterebilen değişiklikler

 • Oral epitelyal displazi

 • Ayırıcı tanıda patoloji yöntemleri

Genomik belirteçler

Diferansiyasyon belirteçleri

Proliferasyon belirteçleri

Progresyon belirteçleri

Adezyon belirteçleri

Angiogenezis belirteçleri

 • Ayırıcı tanıda biyokimyasal yöntemler

Skuamöz epitel tümörleri

 • Selim tümörler

Papilloma ve Papillomatozis

Inverted papilloma

Melanoakantoma

 • Karsinomlar

Skuamöz hücreli karsinom

Skuamöz hücreli karsinomların özel tipleri

 • Ayırıcı tanıda patoloji yöntemleri

Periapikal infeksiyonlar ve Osteomyelitler

 • Periapikal infeksiyonlar

 • Periapikal abse

 • Apikal granülom

 • Osteomyelitler

Süpüratif (irinli) osteomyelitler

Sklerozan (süpüratif olamayan) osteomyelitler

Özgün (spesifik) osteomyelitler

Osteomyelit görülebilen sendromlar

Kistler ve Kistik oluşumlar

 • Odontogen yangısal kistler

Radiküler kist

Residüel kist

Paradental kist

 • Odontogen gelişim kistleri

Primordial kist

Dentigeröz kist

Erüpsiyon kisti

Odontogen keratokist (Odontogen keratokistik tümör)

Lateral periodontal kist

Botrioid odontogen kist

Glandüler odontogen kist

Gölge hücreli odontogen kist

Gingival kistler

 • Non-odontogen gelişim kistleri (fissüral kistler)

Nazopalatin kanal kisti

Nazolabial kist

Palatal kistler

Brankiyal kist

Tiroglossal kist

 • Kemiklere özgü kistik oluşumlar

Soliter kemik kisti

Anevrizmal kemik kisti

 

Odontogen tümörler

 • Odontogenezis biyolojisi

 • Odontogen tümörlerin sınıflandırılması

 • Benign tümörler - Odontogen epitelyal tümörler

Ameloblastoma

Skuamöz odontogen tümör

Kireçlenen epitelyal odontogen tümör (Pindborg tümörü)

Adenomatoid odontogen tümör

Gölge hücreli odontogen tümör

 • Benign tümörler - Odontogen epitel ve odontogen mezenkim içerenler

Ameloblastik fibroma

Ameloblastik fibro-odontoma

Odontoma

 • Benign odontogen tümörler - Odontogen mezenkim üstünlüğü olanlar

Odontogen fibroma

Odontogen miksoma/miksofibroma

Sementoblastoma

Sementleşen fibroma

 •  Malign odontogen tümörler - Odontogen epitelyal tümörler

Malign ameloblastoma

Primer santral karsinom

Berrak hücreli odontogen karsinom

Ameloblastik sarkoma

Ameloblastik dentino-sarkoma

Odontogen karsinosarkom

Sementosarkom

 • Tartışmalı odontogen oluşumlar

Mezenkimal tümörler

 • Nöral tümörler

Schwannoma

Nörofibroma ve Nörofibromatozis

Malign nörinal tümörler

 • Fibröz, myofibroblastik ve fibrohistiositik tümörler

Fibröz doku tümörleri

Myofibroma (myofibromatozis)

Myofibroblastik sarkoma

Fibrosarkoma

Fibröz histiositoma

 • Lipomatöz tümörler

Lipoma ve Liposarkoma

 • Düz kas dokusu tümörleri

 • Çizgili kas dokusu tümörleri

Rabdomyoma

Embriyonal rabdomyosarkoma

Alveoler rabdomyosarkoma

 • Vasküler tümörler

Kapiller hemangioma

Kavernöz hemangioma

Lenfangioma

Hemangioperisitoma

Kaposi sarkomu

Angiosarkoma

 • Mezenkimoma grubu tümörler

 • Kökeni belirlenemeyen tümörler

Granüllü hücreli myoblastoma

Konjenital epulis

Alveolar soft-part sarcoma

Kemik displazileri ve Dev hücreli lezyonlar

 • Fibro-osseöz ve semento-osseöz displaziler

Fibröz displazi

Periapikal sement displazisi

Florid semento-osseöz displazi

 • Dev hücreli lezyonlar

Dev hücreli reparatif granulom

Hiperparatiroidizm

Cherubism

Kemik tümörleri

 • Kemiklerin selim tümörleri

Osteokondroma

Osteoblastoma

Kemikleşen (ossifying) fibroma

Desmoplastik fibroma

Kemiğin dev hücreli tümörü

Santral hemangioma

Langerhans hücreli histiositozis

 • Kemiklerin habis tümörleri

Osteosarkoma

Kondrosarkoma

Fibrosarkoma

Ewing sarkomu

Post-irradyasyon sarkomları

 • Kemiklerin metastatik tümörleri

Temporomandibuler eklem hastalıkları

 • Oluşum kusurları

 • Artropatiler

 • Pigmentli villonodüler sinovit

 • Sinovyal kondromatozis

 • Sinovyal tümörler

Tükürük bezlerinin hastalıkları

 • Sialolithiasis

 • Xerostomia

Akut hiposalivasyon

Kronik hiposalivasyon

 • Tükürük bezi yangıları

Tükürük bezlerinin infeksiyon hastalıkları

Tükürük bezlerinin granülomatöz yangıları

Tükürük bezlerinin immun sistem kökenli hastalıkları

Çevresel etkenlere bağlı patolojiler

 •  Tükürük bezi Kistleri ve Kistik oluşumları

Mukosel

Ranula

Sialokist

Tükürük bezlerinin polikistik hastalığı

HIV kökenli kistik tükürük bezi hastalığı

 • Tükürük bezi tümörleri

Selim tümörler

Habis tümörler

Madde birikmeleri ve Pigmentler

 • Amiloidozis

 • Lipoid proteinozis

 • Ağız mukozasının pigmentasyonları

Ekzojen pigmentler

Endojen pigmentler

 • Dişlerde görülen pigmentasyonlar