HİPERPLAZİLER

cell.jpg

Çok hücreli canlılara yönelik farklı etkiler hiperplazi, hipertrofi, atrofi, metaplazi, displazi gibi değişik nitelikler içeren adaptasyon mekanizmalarının uyarılmasına yol açar. Doku ve organlardaki hücre sayısının artışıyla ortaya çıkan büyümeler olarak  hiperplazi tanımlanır.

Memelilerdeki hiperplazilerin büyük bölümü hormonların etkisiyle ortaya çıkar; bunu kronik iritasyonlar ve canlı etkenler gibi faktörler izler. Bazı hiperplazilerin nedeni bilinmemektedir.

Bu bölümdeki örneklerin çoğu ağız ve çevresi dokuların hiperplazilerini içermektedir.

1. Yumuşak doku hiperplazileri

Psödoepitelyomatöz hiperplazi

Condyloma latum

Condyloma acuminatum

Fokal epitelyal hiperplazi

Verruca vulgaris

Papiller hiperplazi

Lökoödem (leukoedema)

Fokal hiperkeratoz

Hairy tongue

Verrüköz ksantoma

Sendroma-özgü olgular

Epulis fissuratum (yangısal hiperplazi)

İritasyon fibromu (periferik fibroma)

Travmatik fibrom

Amputasyon nöromu (travmatik nörom)

Dişeti hiperplazileri

Granuloma pyogenicum

Granuloma gravidarum

Nodüler fassitis

Castleman hastalığı

Plazma hücreli granülom

Juvenil ksantogranüloma

Lenfomatoid papülozis

Rosai-Dorfman hastalığı

2. Kemik hiperplazileri

Gardner sendromu

İnfantil kortikal hiperostozis