ORAL PATOLOJİ

MAKSİLLOFASİYAL PATOLOJİ

BİYOPSİ: Doku örneklemesi ve Örneklerin gönderilmesi

 • Biyopsi tipleri

 • Anatomik niteliklerine göre biyopsi uygulamaları 

 • Biyopsi örneklerinin saklanması ve gönderilmesi

 • Histopatolojik inceleme

Gelişme bozuklukları ve Genetik hastalıklar

 • Kemiklere özgü gelişme bozuklukları ve genetik hastalıklar

 • Dişlere özgü gelişme bozuklukları ve genetik hastalıklar

 • Yumuşak dokulara özgü gelişme bozuklukları ve genetik hastalıklar

Stomatitler

 • Fiziksel nedenlere bağlı stomatitler

 • Kimyasal maddelere ve İlaçlara bağlı stomatitler

 • Canlı etkenlere bağlı stomatitler

 • Otoimmun stomatitler

 • İmmun yetmezliklere bağlı stomatitler

 • Nedeni bilinmeyen (idiopatik) stomatitleri

Maksillofasiyal hiperplaziler

 • Yumuşak doku hiperplazileri

 • Kemik hiperplazileri

Periapikal infeksiyonlar ve Osteomyelitler

 • Periapikal infeksiyonlar

 • Periapikal abse

 • Apikal granülom

 • Osteomyelitler

Maksillofasiyal kistler ve Kistik oluşumlar

 • Odontogen yangısal kistler

 • Odontogen gelişim kistleri

 • Non-odontogen gelişim kistleri (fissüral kistler)

 • Kemiklere özgü kistik oluşumlar

Temporomandibuler eklem hastalıkları

 • Oluşum kusurları

 • Artropatiler

 • Pigmentli villonodüler sinovit

 • Sinovyal kondromatozis

 • Sinovyal tümörler

Tükürük bezlerinin hastalıkları

 • Sialolithiasis

 • Xerostomia

 • Tükürük bezi yangıları

 •  Tükürük bezi Kistleri ve Kistik oluşumları

 • Tükürük bezlerinin tümörleri

Maksillofasiyal madde birikmeleri ve Pigmentler

 • Amiloidozis

 • Lipoid proteinozis

 • Ağız mukozasının pigmentasyonları

 • Dişlerde görülen pigmentasyonlar

 

IMG_0645.PNG

Maksillofasiyal kemik displazileri ve Dev hücreli lezyonlar

 • Fibro-osseöz ve semento-osseöz displaziler

 • Dev hücreli lezyonlar

Maksillofasiyal patoloji ve Sistemik hastalıklar

 • Sistemik hastalıklarda ağız boşluğu bulguları

 • Ağız lezyonlarından kökenli sistemik hastalıklar

 

 

MAKSİLLOFASİYAL TÜMÖR PATOLOJİSİ

Odontogen tümörler

 • Odontogenezis biyolojisi

 • Odontogen tümörlerin sınıflandırılması

 • Benign tümörler - Odontogen epitelyal tümörler

 • Benign tümörler - Odontogen epitel ve odontogen mezenkim içerenler

 • Benign odontogen tümörler - Odontogen mezenkim üstünlüğü olanlar

 •  Malign odontogen tümörler - Odontogen epitelyal tümörler

 • Tartışmalı odontogen oluşumlar

Ağız mukozasının prekanseröz lezyonları

 • Etyolojik faktörler

 • Prekanseröz (premalign) lezyonların tipleri

 • Oral epitelyal displazi

 • Ayırıcı tanıda patoloji yöntemleri

 • Ayırıcı tanıda biyokimyasal yöntemler

Skuamöz epitel tümörleri

 • Benign (selim) tümörler

 • Malign tümörler (karsinomlar)

 • Ayırıcı tanıda patoloji yöntemleri

Mezenkimal tümörler

 • Nöral tümörler

 • Fibröz, myofibroblastik ve fibrohistiositik tümörler

 • Lipomatöz tümörler

 • Düz kas dokusu tümörleri

 • Çizgili kas dokusu tümörleri

 • Vasküler tümörler

 • Mezenkimoma grubu tümörler

 • Kökeni belirlenemeyen tümörler

Kemik tümörleri

 • Kemiklerin benign tümörleri

 • Kemiklerin malign tümörleri

 • Kemiklerin metastatik tümörleri

Tükürük bezlerinin tümörleri

 • Benign tümörler

 • Malign tümörler

Melanositik tümörler

 • Benign tümörler

 • Malign tümörler