10.1. OROFARİNKS

1. Ağız çevresi (deri)

2. Ağız gangreni

3. Ağızda haşlanmışlık algısı

4. Ağız kuruluğu

5. Ağız mukozası parestezisi

6. Ağız tabanı atrofisi

7. Balık ağzı

8. Beyaz plaklar (lökokeratoz)

9. Candida stomatiti

10. Disfaji

11. Epiglot

 

10.2. OROFARİNKS

1. Erozyonlar/Ülserler

2. Farinks

3. Frajil ağız mukozası

4. Hairy leukoplakia

5. Herpes simplex

6. Herpes zoster

7. Hipersalivasyon

8. Kaposi sarkomu

9. Karsinom riski

10. Kommisuralar aşağı dönük

11. Kommisura yarıkları

12. Lökoplaki

 

10.3. OROFARİNKS

1. Makrostomi

2. Mikrostomi

3. Oral mukoza pigmentasyonu

4. Orofarinks hipoplazisi

5. Orofarinks miksomaları

6. Palatofaringeal yetersizlik

7. Papillomatozis

8. Papüller

9. Stomatitler

  • Aftlı/Aftöz stomatit

  • Candida stomatiti

  • Ülserli stomatiti

10. Süpernümerer ağız

11. Telangiektaziler

12. Üçgen ağız

13. Varisler

14. Yara iyileşmesinde aksama