10.2. OROFARİNKS

1. Erozyonlar/Ülserler

2. Farinks

3. Frajil ağız mukozası

4. Hairy leukoplakia

5. Herpes simplex

6. Herpes zoster

7. Hipersalivasyon

8. Kaposi sarkomu

9. Karsinom riski

10. Kommisuralar aşağı dönük

11. Kommisura yarıkları

12. Lökoplaki