10.3. OROFARİNKS

1. Makrostomi

2. Mikrostomi

3. Oral mukoza pigmentasyonu

4. Orofarinks hipoplazisi

5. Orofarinks miksomaları

6. Palatofaringeal yetersizlik

7. Papillomatozis

8. Papüller

9. Stomatitler

  • Aftlı/Aftöz stomatit

  • Candida stomatiti

  • Ülserli stomatiti

10. Süpernümerer ağız

11. Telangiektaziler

12. Üçgen ağ

13. Varisler

14. Yara iyileşmesinde aksama