SİSTEMİK PATOLOJİ

unuttuklarımız...

bafelix.gif

PATOLOJİ: Giriş Sunumu

SİSTEMİK ZEDELENMELERİN PATOLOJİSİ

  • PEDİATRİK PATOLOJİ

  • ENFEKSİYON HASTALIKLARI PATOLOJİSİ

  • KALP-DAMAR HASTALIKLARI PATOLOJİSİ

  • SOLUNUM SİSTEMİ PATOLOJİSİ

  • SİNDİRİM KANALI PATOLOJİSİ

  • KARACİĞER-SAFRA SİSTEMİ PATOLOJİSİ

  • ENDOKRİN SİSTEM PATOLOJİSİ

  • PANKREAS PATOLOJİSİ