MADDE BİRİKMELERİ

ve

PİGMENTLER

Image by Adrien Converse

Maksillofasiyal madde birikmelerinde endojen kökenli “protein” izlenimi veren maddelerin ön planda olduğu görülür. Pigment niteliğindeki madde birikmeleri endojen ya da ekzojen kökenlidir.

Bu kapsama giren patolojileri aşağıdaki biçimde sıralayabiliriz:

 

  • Amiloidozis

  • Lipoid proteinozis

  • Ağız mukozasının pigmentasyonları

Ekzojen pigmentler

Endojen pigmentler

  • Dişlerde görülen pigmentasyonlar