Image by Clem Onojeghuo

PİGMENT PATOLOJİSİ

Pigmentler, renk veren maddelerdir.

Bazılarının bulunuşu doğaldır. Çevre kirliliği kökenli olanların çoğu toksik etkilidir; hücrelerde dejenerasyonlara ve ölümlere yol açar.

Kaynaklarına göre 2 tür pigment vardır;

1. EKZOJEN PİGMENTLER

Vücuda dışarıdan gelen, çoğu çevre kirlenmesiyle ortaya çıkan, toksik etkileri de bulunabilen boyayıcı maddelerdir.​

 

 

 

2. ENDOJEN PİGMENTLER

Vücut içinde oluşan pigmentlerdir.