KAVRAMLAR

142suleymanli.JPG
Sendromlarda çokca yinelenen kavramlar, tanımlamalar ve nitelemeler 

Potter sequence

  • Güçlü oligohidramnios

  • Polikistik böbrekler

  • Bilateral renal agenezis

  • Obstrüktif üropati

  • Potter yüzü (düşük kulak kepçeleri, hipertelorizm, basık burun sırtı, göz kapak anomalileri)