AĞIZ BOŞLUĞUNUN

PREKANSERÖZ LEZYONLARI

Image by Anton Repponen

Bu bölümde baş-boyun patolojileri arasında önemli bir yer tutan "oral kavitenin prekanseröz lezyonları"nı inceleyeceğiz.

Prekanseröz lezyonları aşağıdaki biçimde gruplandırabiliriz:

 • 1. Mukozanın gerçek prekanseröz lezyonları

Eritroplaki

Lökoplaki

Sublingual keratoz

Tütün hiperkeratozları

Oral submuköz fibrozis

Dyskeratosis congenita

 • 2. Kanserleşme eğilimi gösterebilen mukoza değişiklikleri

Kronik hiperplastik candidiasis (Candidal leukoplakia)

Liken planus ve likenoid lezyonlar

Lupus eritematozus

 • 3. Oral epiteritelyal displazi

Oral kavitenin prekanseröz lezyonları ve skuamöz hücreli karsinomlarının etyolojisindeki etkin faktörler benzer nitelikler taşır:

 • Fiziksel etkenler

 • Kimyasal maddeler

 • Canlı etkenler

 • Genetik faktörler

 • İmmunosüpresyon

Bu tür lezyonların ayırıcı tanısında rutin H+E uygulamalarının yanı sıra özel belirteçler (markerler) önemli bir yer tutmaktadır:

 • Ayırıcı tanıda patoloji yöntemleri

 • Genomik belirteçler

 • Diferansiyasyon belirteçleri

 • Proliferasyon belirteçleri

 • Progresyon belirteçleri

 • Adezyon belirteçleri

 • Angiogenezis belirteçleri

 • Ayırıcı tanıda biyokimyasal yöntemler