Pterigopalatinal fossa sendromu

Üstçene arka bölümünün metastatik tümörleri, osteiti ve osteomyeliti

Pterigopalatinal fossa’daki tümör invazyonu/metastazı

Üstçenede anlamsız diş ağrıları (diş çektirme isteği)

Anestezi bulguları (foramen orbitalis inferior derisi, yanak)

Damak paralizisi ve anestezisi

Çene eklemi çevresinde ve yanakta ödem

Pterigoid kasların felci

Trismus

Körlük (N. opticus nöriti)

N. abducens paralizisi

Ptozis bulguları

Orta kulak tipi sağırlık

Bkz Trotter sendromu

  • Goadsby PJ. Sphenopalatine (pterygopalatine) ganglion stimulation and cluster headache: New hope for ye who enter here. Cephalalgia, 33(10):813-815, 2013

  • Dorsch JN. Neurologic syndromes of the head and neck. Primary Care: Clinics in Office Practice, 41:133–149, 2014

  • Koeller KK. Radiologic features of sinonasal tumors. Head & Neck Pathology, 10(1): 1–12, 2016