Rubella sendromu

Gebelerdeki rubella (kızamıkçık) infeksiyonu komplikasyonu

Annenin gebelikten 1 ay öncesinde ve gebeliğin ilk 3 ayındaki infeksiyonunda risk yüksek

Klasik bulgular:

  • Mikrosefali

  • Sensorinöral işitme sorunları (%60)

  • Göz patolojileri (mikroftalmi, katarakt, retinopati, glokom; %45)

  • Konjenital kalp anomalileri (septum defektleri, pulmoner arter stenozu, ductus arteriosus açıklığı; %50)

Ek bulgular:

RES bozuklukları (immun sistem aksamaları)

Trombositopenik purpura

Hepatomegali

Zeka sorunları

Otizm

Şizofreni

Düşük doğum kilosu

Gelişmede duraklamalar

Diabetes mellitus

Hepatosplenomegali

Mikrognati

  • Webster WS. Teratogene update: Congenital rubella, Teratology, 58:13-23, 1998

  • Chauhan N, Sen MS, Jhanda S, Grover S. Psychiatric manifestations of congenital rubella syndrome: A case report and review of literature. Journal of Pediatric Neurosciences, 11(2):137-139, 2016

  • Lazar M, Perelygina L, Martines R, et al. Immunolocalization and distribution of Rubella antigen in fatal congenital Rubella Syndrome. EBioMedicine, 3: 86–92, 2016

  • Simons EA, Reef SE, Cooper LZ, et al. Systematic review of the manifestations of congenital rubella syndrome in infants and characterization of disability-adjusted life years (DALYs). Risk Analysis, 36(7):1332–1356, 2016

  • Yazigi A, De Pecoulas AE, Vauloup-Fellous C, et al. Fetal and Natal abnormalities due to congenital rubella syndrome: a review of literature. Journal of Maternal-Fetal & Natal Medicine, 30(3):274-278, 2017