S

 

Saethre-Chotzen sendromu

Sakoda kompleksi

Saldino-Noonan sendromu Bkz Short-rib thoracic dysplasia 3

Sanfilippo sendromu Bkz Mukopolisakkaridozis kümesi sendromları

Say sendromu Bkz Barber-Say sendromu

SC Phocomelia sendromu Bkz Roberts sendromu

Scheie sendromu Bkz Mukopolisakkaridozis kümesi sendromları

Schimke immuno-osseous dysplasia

Schmid-Fraccaro sendromu Bkz Trisomi 22 sendromu

Schmidt sendromu

Scheuthauer-Marie-Sainton sendromu

Schilbach-Rott sendromu

Schimmelpenning-Feuerstein-Mims sendromu

Schinzel acrocallosal sendromu

Schinzel-Giedion sendromu

Schopf--Schulz-Passarge sendromu

Sclerosteosis

SCT sendromu

Seckel sendromu

SED congenita sendromu

Sedlackova sendromu Bkz 22q11.2 deletion sendromu

Seip-Lawrence sendromu Bkz Berardinelli-Seip sendromu

Sementoma Bkz Ailesel dev sementoma

Sen sendromu Bkz Finlay-Marks sendromu

Sener sendromu

Sensenbrenner sendromu Bkz Cranioectodermal dysplasia 1

Septo-optic dysplasia

Serebrofasiyotorasik displazi

Serebrokostomandibular sendrom

Servikooküloakustik sendrom

Setleis sendromu

Sezary sendromu

Shah-Waardenburgh sendromu Bkz Waardenburgh sendromu-tip 4

Shanske sendromu Bkz Frontonasal dysplasia

Sheehan sendromu

Sheldon-Hall sendromu Bkz Freeman-Sheldon sendromu

SHORT sendromu

Short-rib thoracic dysplasia sendromları kümesi

Short-rib thoracic dysplasia 3

Short-rib thoracic dysplasia 6

Short-rib thoracic dysplasia 7

Short-rib thoracic dysplasia 9

Short-rib thoracic dysplasia12

Short-rib thoracic dysplasia 13

Short-rib thoracic dysplasia 14

Short-rib thoracic dysplasia 15

Short-rib thoracic dysplasia 18

Short-rib thoracic dysplasia 20

Shprintzen sendromu Bkz 22q11.2 deletion sendromu

Shprintzen-Goldberg sendromu

Shwachman–Diamond sendromu

Siderius-Hamel sendromu

Siklik nötropeni sendromu

Silver-Russell sendromu Bkz Russel-Silver sendromu

Simpson-Golabi-Behmel sendromu (tip 1)

Singleton-Merten sendromu

Sinodonti

Sinus cavernosus sendromu Bkz Kraniyal sinirlerin etkilendiği sendromlar

Sipple sendromu Bkz Multipl endokrin neoplazi sendromu 2B

Sjögren sendromu

Sjögren-Larsson sendromu

Sklerozan kemik displazisi

Sly sendromu Bkz Mukopolisakkaridozis kümesi sendromları

Smith-Fineman-Myers sendromu

Smith-Lemli-Opitz sendromu

Smith-Magenis sendromu

Snyder-Robinson sendromu

Soliter median maksiller santral kesici diş sendromu

Sorrel-LeGrand sendromu

Sotos sendromu

SSASKS sendromu

Spondylocarpotarsal synostosis sendromu Bkz SCT sendromu

Spondyloepiphyseal dysplasia congenita Bkz SED congenita sendromu

Steinert sendromu/hastalığı

Stevens-Johnson sendromu

Stickler sendromu

Stromme sendromu

Stuart-Prower faktör eksikliği sendromu

Sturge-Weber sendromu

Stuve-Wiedemann sendromu

Sugarman sendromu Bkz Oral-facial-digital sendrom tip III

Superior orbital fissure sendromu Bkz Kraniyal sinirlerin etkilendiği sendromlar

Süt-alkali sendromu

Sweet sendromu

Syngnathia

Şok akciğeri