11. Tükürük Bezleri

1. Aplazi/Hipoplazi/Atrofi

2. Büyüme/Hipertrofi

3. Hipersalivasyon

4. Parotis duktusu agenezi

5. Parotis kanalı atrezi/tıkanma