KAVRAMLAR

diken.jpg

Kaynaklar

Cambridge Dictionary

Meriam-Webster Dictionary

Collins Dictionary

MacMillan Dictionary

Hastalık kavramı

İnstrinsik faktörlerin (enzim eksikliği, endokrin sistem aksamaları, immun sistem sorunları, vb) ve ekstrinsik faktörlerin (fiziksel etkenler, kimyasal maddeler, canlı etkenler, vb) neden olduğu yapısal ve/veya işlevsel bozuklukların yol açtığı bulgu ve belirtilerin oluşturduğu klinik tablodur.

Klinikte saptanan belirtiler ve bulgular arasında, birbirlerini etkileyen patofizyolojik ilişki vardır.

 

Sendrom kavramı

Özgün bir sağlık sorununu betimleyen belirtiler ve bulgular kümesinin oluşturduğu klinik tablodur.

Klinikte saptanan belirtiler ve bulgular birbirlerinden bağımsızdır, aralarında patofizyolojik bir ilişki yoktur.