SİSTEMİK HASTALIKLAR

ve

AĞIZ BOŞLUĞU

Ayrıntılar için >>> pdf

bulld.jpg

Bu derleme 2 bölümden oluşmaktadır:

1. Sistemik hastalıklarda ağız boşluğu bulguları

 • ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI (MEN sendromları)

 • HİPOFİZ HASTALIKLARI (hiperpituitarizm, hipopituitarizm) 

 • SÜRRENAL HASTALIKLARI (Cushing sendromu, Addison hastalığı)

 • PANKREAS HASTALIKLARI (Diabetes mellitus, Kistik fibrozis)

 • TİROİD HASTALIKLARI (Hipertiroidizm, Hipotiroidizm)

 • PARATİROİD HASTALIKLARI (Hipoparatiroidizm, Raşitizm ve Osteomalasi)

 • HEMATOLOJİK HASTALIKLAR (Anemiler, Nötrofil polimorf bozuklukları, DIC, Lösemiler, Lenfomalar)

 • GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ve KARACİĞER HASTALIKLARI (Reflü, Crohn hastalığı, Ülseratif kolit, Hepatitler)

 • METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI (Osteitis deformans, Hypophosphatasia)

 • BESLENME BOZUKLUKLARI (Kwashiorkor, Marasmus)

 • AVİTAMİNOZLAR

 • AMİLOİDOZ

 • VASKÜLİTLER (Behçet hastalığı, Kawasaki sendromu, Wegener granülomatozisi)

2. Ağız lezyonları ve Sistemik hastalıklar

 • AĞIZ FLORASINDAN KÖKENLİ BAKTERİYEMİLER

 • AĞIZ BOŞLUĞUNUN İNFEKSİYON HASTALIKLARI

 • DIABETES MELLITUS

 • KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR

 • AKCİĞER HASTALIKLARI

 • GEBELİK