AĞIZ BOŞLUĞUNUN

SKUAMÖZ EPİTEL

TÜMÖRLERİ

Image by Anton Repponen

Bu bölümde baş-boyun patolojileri arasında önemli bir yer tutan "oral kavitenin tümörleri"ni inceleyeceğiz (ayrıntılar için PDF belgesine ulaşınız).

≈  Oral kaviteyi döşeyen skuamöz epitelin -hemen her dokuda olduğu gibi- benign ve malign tümörleri vardır.

Malign tümörler "skuamöz hücreli karsinom" niteliğilini taşırlar. Bu tür karsinomlar; (i) doğrudan kanser olarak başlarlar, ya da (ii) prekanseröz bir lezyonun invazif nitelik kazanmasıyla ortaya çıkarlar.

  • 1. Benign (iyi huylu) tümörler

Papilloma

Papillomatosis 

Inverted papilloma

Melanoakantom

  • 2. Karsinomlar

Ağız tabanı karsinomu

Dudak karsinomu

Dil karsinomu

Yanak mukozası karsinomu

Dişeti karsinomu

Damak mukozası karsinomu

≈  Oral kaviteyi döşeyen skuamöz epitelden kökenli malign tümörlerin özel tipleri de vardır:

≈ Bazoskuamöz hücreli karsinom

≈ Carcinoma cuniculatum

≈ Verrüköz karsinom (Ackerman tümörü)