Stevens-Johnson sendromu

Erythema multiforme exudativum

Toksik epidermal nekrolizis

Flessinger-Rendu sendromu

 

Aşırıduyarlık tepkisi

  • İlaçlar: Antikonvülsanlar, antibiyotikler, antimalarial ilaçlar, sulfonamide, allopurinol, proteaze inhibitörleri, NSAID’lar

  • İnfeksiyonlar: Mycoplasma pneumoniae

Büllöz tipte eritema multiforme türü

Ağız kuruluğu

Ağız mukozasında büller

Ağrılı-ülserli stomatit

Çiğneme güçlüğüne bağlı beslenme bozukluğu

Dudaklarda kurumuş kan pıhtıları

Göz kuruluğu

Kornea ülserleri

Konjunktivit

Fotofobi

Körlük

İkinci derecede yanık niteliğinde deri yitirilmesi

Deride makül, papül ve kanlı sıvı içeren veziküller

Üretrit, balanit ve vagina ülserleri

Farenjit

Ateş ve başağrısı

Artralji

Sarılık bulguları

Yüksek mortalite riski (renal yetmezlik, sepsis)

  • Fritsch PO, Sidoroff A. Drug-induced Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis. American Journal of Clinical Dermatology, 1(6):349-360, 2000

  • Chung W-H, Hung S.-I, Yang J.-Y, et al. Granulysin is a key mediator for disseminated keratinocyte death in Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis. Nature Medicine, 14: 1343-1350, 2008

  • Wetter DA, Camilleri MJ. Clinical, etiologic, and histopathologic features of Stevens-Johnson Syndrome during an 8-Year period at Mayo Clinic. Mayo Clinic Proceedings, 85(2): 131–138, 2010

  • McCormack M, Alfirevic A, Bourgeois S, et al. HLA-A*3101 and carbamazepine-induced hypersensitivity reactions in Europeans. New England Journal of Medicine, 364: 1134-1143, 2011

  • Chung WH, Hung SI. Recent advances in the genetics and immunology of Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrosis. Journal of Dermatological Science, 66(3):190-196, 2012

  • Amstutz U, Ross CJD, Castro-Pastrana LI, et al. HLA-A*31:01 and HLA-B*15:02 as genetic markers for carbamazepine hypersensitivity in children. Clinical Pharmacology & Therapeutics, 94: 142-149, 2013

  • Schneider JA, Cohen PR. Stevens-Johnson Syndrome and Toxic Epidermal Necrolysis: A concise review with a comprehensive summary of therapeutic interventions emphasizing supportive measures. Advances in Therapy, 34(6): 1235-1244, 2017

  • Gandhi RP, Klein U. Stevens-Johnson Syndrome: A review and report of two cases. Pediatric Dentistry, 39(1):9-14, 2017