Sweet sendromu

Acute febrile neutrophilic dermatosis

Behçet hastalığı/sendromu fenotipi ?

4 fenotip: idiopatik, parainflamatuvar, paraneoplastik, gebelikle birlikte

Orta yaş kadınlara özgü

Ateş

Nötrofili

Ağrılı eritemli koyu kırmızı plaklar

Püstüller (steril)

Lezyonlar: yüz, boyun, kollar ve bacaklar

Deri dışı nötrofil infiltrasyonu olabilir (seyrek)

Gingivitis

Behçet sendromu bulguları eklenebilir

Artralji

Konjunktivit

Tümör riski: solid tümörler, lösemi

Kortikosteroidlere hızlı yanıt

  • Mizoguchi, M., Chikakane, K., Goh, K., Asahina, Y., Masuda, K. Acute febrile neutrophilic dermatosis (Sweet's syndrome) in Behcet's disease. Brit. J. Derm. 116: 727-734, 1987Mizoguchi M, Chikakane K, Goh K, et al. Acute febrile neutrophilic dermatosis (Sweet's syndrome) in Behcet's disease. British Journal of Dermatology, 116: 727-734, 1987

  • von den Driesch P. Sweet's syndrome (acute febrile neutrophilic dermatosis). Journal of the American Academy of Dermatology, 31: 535-556, 1994

  • Parsapour K, Reep MD, Gohar K, et al. Familial Sweet's syndrome in 2 brothers, both seen in the first 2 weeks of life. Journal of the American Academy of Dermatology, 49: 132-138, 2003