TDO sendromu

TrichoDentoOsseous sendrom

Kalıtsal - AD

Doğumda büyük kranyum

Dolikosefali

Alın bombesi yüksek

Saçlar kıvırcık

Yüz yuvarlak

Mikrodonti

Diastema

Amelogenesis imperfecta

Dişlerde renklenme

Dişlerde aşınma (koleye dek)

Taurodontism

Dentin dizplazisi (köklerarası)

Periapikal abseler

Gömük dişler (sürekli)

10-20  yaşlarında dişlerin yitirilmesi

Beyaz çizgili ve kırılgan tırnaklar

Kemikler sklerotik

Fenotip (ender): TDO sendromu tip II (TDO-I’e ek makrosefali); tricho-onycho-dental sendrom

 

  • Seow WK. Trichodentoosseous (TDO) syndrome: case report and literature review. Pediatric Dentistry, 15(5):355-361, 1993

  • Dodds AP, Cox SA, Suggs CA, et al. Characterization and mRNA expression in an unusual odontogenic lesion in a patient with tricho-dento-osseous syndrome. Histology & Histopathology, 18(3):849-854, 2003

  • Nguyen T, Phillips C, Frazier-Bower S, Wright T. Craniofacial variations in the tricho-dento-osseous syndrome. Clinical Genetics, 83: 375-379, 2013

  • Hegde V, Srikanth K. Interradicular dentin dysplasia associated with amelogenesis imperfecta with taurodontism or trichodentoosseous syndrome: a diagnostic dilemma. Indian Journal of Dental Research, 25(2):269-271, 2014

  • Jain P, Kaul R, Saha S, Sarkar S. Tricho-dento-osseous syndrome and precocious eruption. Journal of Clinical and Experimental Dentistry, 9(3):e494-e497, 2017