TEMPOROMANDİBULER EKLEM HASTALIKLARI

Image by Ludovic Charlet

Temporomandibuler eklem (TME), çene-yüz bölgesinin sinovyal elemanlar içeren tek eklemidir.

Öteki oynar eklemlerde görülen hastalıkların bir bölümüne TME komponentlerinde de rastlanabilmektedir:

  • Oluşum kusurları

  • Artropatiler

  • Pigmentli villonodüler sinovit

  • Sinovyal kondromatozis

  • Sinovyal tümörler

  • Metastatik tümörler