Waterhouse-Friderichsen sendromu

Lekeli humma

Meningokok infeksiyonları (meningokoksemi) kökenli

Ender nedenler: A grubu β-hemolytic streptococcus ve başka canlı etkenler

Toksik şok tablosu

Adrenal korteksinde nekroz ve kanama

Deride geniş ekimozlar (lekeli humma)

Karın ağrısı

Diyare

Ateş

Konvülsiyonlar

Başağrısı

Bulantı ve kusma

Siyanoz

Dispne

Taşikardi

Hipotansiyon

Oligüri

Koma ve ölüm

 

  • Dunstan SP. Reminder--necrotizing fasciitis complicated by Waterhouse-Friderichsen syndrome. British Journal of Oral & Maxillofacial Surgery, 37(3):217-218, 1999

  • Doherty S. Fatal pneumococcal Waterhouse-Friderichsen syndrome. Emergency Medicine (Fremantle), 13(2):237-239, 2001

  • Brandtzaeg P, van Deuren M. Classification and pathogenesis of meningococcal infections. Methods in Molecular Biology, 799:21-35, 2012

  • Friedl C, Hackl G, Schilcher G, et al. Waterhouse-Friderichsen syndrome due to Neisseria meningitidis infection in a young adult with thrombotic microangiopathy and eculizumab treatment: case report and review of management. Annals of Hematology, 96(5):879-880, 2017