W

 

Weisenburg sendromu

Kraniyal mononöropati IX

Neden: dil, tonsilla, farinksi tümörleri/yangıları

N. glossopharyngius iritasyonu kökenli glossofaringeal nevralji

Tonsilla, farinksi, kulak ve dil kökünde yıldırıcı ağrı

Senkop

Ağrılar görece sol yanda fazla (trigeminal nevraljide sağ yan)

Çiğneme ve konuşma sırasında hipersalivasyon

 

  • Martínez-González JM, Martínez-Rodríguez N, Calvo-Guirado JL, et al. Glossopharyngeal neuralgia: A presentation of 14 cases. Journal of Oral & Maxillofacial Surgery, 69(6):e38-e41, 2011

  • Krasoudakis A,  Anyfantakis D, Hadjipetrou A, et al. Glossopharyngeal neuralgia associated with cardiac syncope: Two case reports and literature review.  International Journal of Surgery Case Reports, 12:4-6, 2015