YANGIYA KATILAN HÜCRELER

blastomycosis.jpg

Yangı Hücreleri

Yangıya katılan hücrelerin büyük bölümü mononükleer fagosit sistemi’nden gelir [mononükleer fagosit sistemi, 20.yy başlarında Aschoff tarafından tanımlanan retiküloendotelyal sistemin (RES) 1972 yılında güncelleştirilmiş nitelemesidir].

Mononükleer fagosit sistemi oluşturan elemanlar (RES elemanları): karaciğer, kemik iliği, dalaktan gelen myeloid seri kökenli hücreler, doku makrofajları (lenfoid doku makrofajları, mikroglia, Kupffer hücreleri, Langerhans hücreleri, kan ve lenf sinüslerini döşeyen makrofajlar).

Yangı ortamındaki hücreler birbirlerini etkileyerek özgün tepkilerin oluşmasını sağlarlar. Bağışıklık sistemine özgü hücrelerin tümü kemik iliğindeki pluripotent kök hücrelerden kökenlidir. Bağışıklık sisteminin yangı, aşırıduyarlık reaksiyonları, vb tepkilerinde etkin olan 2 önemli hücre grubu vardır;

I- Lökositler

 1. Fagositoz yapan hücreler (fagositler): (a) Mikrofajlar (granulocyte; polimorf lökositler): Nötrofil polimorflar, Eozinofil polimorflar, Bazofil polimorflar; (b) Makrofajlar: Monositler, Doku makrofajları

 2. Lenfositler: T-lenfositleri, B-lenfositleri, NK-hücreler

 3. Plazma hücreleri

II- Lökosit-dışı hücreler

 1. Endotel hücreleri

 2. Mast hücreleri ve bazofil polimorflar

 3. Trombositler (platelets)

 4. Fibroblastik hücreler

Yangısal tepkilere katılan hücrelerin büyük bölümü, kemik iliğindeki Lenfoid seri ve Myeloid seri kök hücrelerinden gelişir:

 • Lenfoid seri kök hücrelerinin gelişimi olgun lenfositlerin (T-lenfositleri, B-lenfositleri, NK-hücreler) oluşmasıyla tamamlanır.

 • Myeloid seri kök hücrelerinden hem lökositler (monositler, polimorf çekirdekli lökositler) hem de lökosit-dışı hücreler (dendritik hücreler, doku makrofajları, mast hücreleri) gelişir.

İnfeksiyon hastalıklarındaki yangı hücreleri

 • Nötrofiller: Staphylococcus, Streptococcus, Gram-negatif çomaklar ve koklar , Chlamydiae

 • Nötrofiller-Epiteloid hücreler: Lymphogranuloma venereum, Kedi tırmığı hastalığı, Brucellosis, Tularemia, Melioidosis, Yersinia

 • Plazma hücreleri- Plazmasitoid lenfositler: Spiroket infeksiyonları (sifilis)

 • Eozinofiller: Allerji, Parazit infeksiyonları

 • Monositler-Makrofajlar-Histiositler-Epiteloid hücreler: Salmonella, Mikobakteri infeksiyonları, Mantar infeksiyonları (Candida dışı)