Yao sendromu

Çok faktörlü kalıtsal/Spontan

Göz kuruluğu

Ağız kuruluğu ve komplikasyonları

Perikardit

Plörit

Karın ağrısı atakları

Diyare atakları

Alt ekstremitelerinde poliartrit ve ağrı

Alt ekstremitelerinde ödem

Deride eritemli plaklar, dermatit

ESR yüksek

C-RP yüksek

 

  • Yao Q, Su L-C, Tomecki KJ, et al. Dermatitis as a characteristic phenotype of a new autoinflammatory disease associated with NOD2 mutations. Journal of the American Academy of Dermatology, 68: 624-631, 2013

  • Yao Q, Shen M, McDonald C, et al. NOD2-associated autoinflammatory disease: a large cohort study. Rheumatology, 54: 1904-1912, 2015

  • Yao Q, Shen B. A systematic analysis of treatment and outcomes of NOD2-associated autoinflammatory disease. American Journal of Medicine, 130: 365.e13-365.e18, 2017