13.1. Yarıklar

1. Farinks/Larinks yarığı

2. Göz kapakları yarığı

3. Kommisura yarıkları

4. Yanak yarığı

5. Yarık altçene

6. Yarık burun

7. Yarık damak

 

13.2. Yarıklar

1. Yarık dil

2. Yarık dudak

3. Uvula bifida

4. Yüz/Kafatası yarığı