13.1. Yarıklar

1. Farinks/Larinks yarığı

2. Göz kapakları yarığı

3. Kommisura yarıkları

4. Yanak yarığı

5. Yarık altçene

6. Yarık burun

7. Yarık damak

1. Farinks/Larinks/Epiglot yarığı

Opitz GBBB sendromu Tip1 (farinks arkası)

Pallister-Hall sendromu 2 (epiglot, larinks)

 

2. Göz kapakları yarığı

Richieri-Costa/Guion-Almeida sendromu

 

3. Kommisura yarıkları

Craniofacial microsomia

 

4. Yanak yarığı

Setleis sendromu

 

5. Yarık altçene

Oral-Facial-Digital sendrom I

Richieri-Costa ve Pereira sendromu

Scheuthauer-Marie-Sainton sendromu

Weyers acrodental dysostosis

 

6. Yarık burun

Acromelic frontonasal dysostosis

Edwards sendromu

Even-Plus sendromu

Frontonazal displazi

HMC sendromu

 

7. Yarık damak

3MC sendromu

22q11.2 deletion sendromu

Aarskog-Scott sendromu

Aase-Smith sendromlar kümesi

Acromelic frontonasal dysostosis

Adams-Oliver sendromu

AEC sendromu

Agnathia-otocephaly kompleksi

Aicardi sendromu

Alves sendromu

Amniotik bant sendromu

Andersen-Tawil sendromu

Apert sendromu

Ascher sendromu

Au-Kline sendromu

Auriculocondylar sendrom (yalancı)

Baraitser-Winter cerebrofrontofacial send

Bloch-Sulzberger sendromu

BOF sendromu

Bohring-Opitz sendromu 

BOR sendromu

Bosma arini mikroftalmi sendromu

Buruşuk deri sendromu

CFC  sendrom (submukozal)

Carey-Fineman-Ziter sendromu

Catel-Manzke sendromu

CDG sendromları kümesi

CHARGE sendromu

Cornelia de Lange sendromu

CPLS sendromu

CPX sendromu

Cranioectodermal dysplasia 2

Craniofacial microsomia

Craniofrontonasal sendrom

Cumming sendromu

De Grouchy sendromu

Delleman sendromu

Diamond-Blackfan anemisi/sendromu

Diastrofik displazi

DiGeorge anomaliler kümesi

Down sendromu

Dubowitz sendromu

Edwards sendromu

EEC1 sendromu

EEC3 sendromu

Elsahy-Waters sendromu (yalancı)

Elschnig sendromu

Emanuel sendromu

EMARDD sendromu

Femoral-facial sendrom

Fraser sendromu

Frontofasiyonazal displazi

Frontonazal  displazi

Fryns mikroftalmi sendromu

Fryns sendromu

Galloway-Mowat sendromu 7

Gardner-Silengo-Wachtel sendromu

Genitopatellar sendrom

Glass sendromu

Glossopalatine ankylosis sendromu

Goltz sendromu

Gordon sendromu

Gorlin sendromu

Gorlin-Cohen sendromu

Hajdu-Cheney sendromu

Hardikar sendromu

Hartsfield sendromu

Hipodonti/oligodonti sendromu

Hipogonadotropik hipogonadizm

HMC sendromu

Holzgreve sendromu

Hydrolethalus sendromu

Hyperostosis generalisata sendromu

IFAP sendromu

IMAGe sendromu

Joubert sendromu

Juberg-Hayward sendromu

Kabuki sendromu 1

Kabuki sendromu 2

Kallmann sendromu 2

Kampomelik displazi

Kapur-Toriello sendromu

Kleeblattschadel sendromu

Klinefelter sendromu

 

Klippel-Feil sendromu

Kniest displazi sendromu

Koolen-de Vries sendromu

LADD sendromu

Larsen sendromu

Lenz mikroftalmi sendromu

Lenfödem-distikiazis sendromu 

LEOPARD sendromu

Limb-mammary sendromu

Loeys-Dietz sendromu

Malpuech sendromu

Mandibulofacial dysostosis sendromları

Marden-Walker sendromu

Marshall sendromu

Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser sendromu

MCAHS1 sendromu

Meckel sendromları kümesi

MEHMO sendromu

Meier-Gorlin sendromu

Melnick-Needles sendromu

Menke-Hennekam sendromu (ender sendrom)

Mikroftalmi sendromları

Millard-Gubler sendromu

Miller-Dieker Lissencephaly sendromu

Monosomi 1p36 deletion sendromu

Mowat-Wilson sendromu

Möbius sendromu

Mullegama-Klien-Martinez sendromu

Multipl pterygium sendromu

MVA sendromu

Myhre sendromu

Nager sendromu

Neu-Laxova sendromu

Oculoauriculofrontonasal sendrom

Oculodentodigital sendrom

Oculofaciocardiodental sendrom

ODHO sendromu

OPD (otopalatodigital) sendrom 1

OPD (otopalatodigital) sendrom 2

Opitz GBBB sendromları

Opitz-Kaveggia sendromu

Oral duplikasyon-yarık damak

Oral-Facial-Digital sendromlar kümesi

Oral-Facial-Digital sendrom I

Oral-Facial-Digital sendrom II

Oral-Facial-Digital sendrom IX

Orofasiyal yarıklar

Pai sendromu

Pallister-Hall sendromu 2

Pallister-Killian sendromu

Patau sendromu

Pena-Shokeir sendromu I

Peters’ Plus sendromu

Pfeiffer sendromu (yalancı yarık)

Pierre Robin sequence

Popliteal pterygium sendromu

Psödoaminopterin sendromu 

Psödotrisomi 13 sendromu

Raine sendromu

RAPADILINO sendromu

Rapp-Hodgkin sendromu

Renpenning sendromu

Richieri-Costa/Guion-Almeida sendromu

Richieri-Costa ve Pereira sendromu

Ritscher-Schinzel sendromu 1

Roberts sendromu

Robinow sendromu

Rosselli-Gulienetti sendromu

Russell-Silver sendromu

Saethre-Chotzen sendromu

Sakoda kompleksi

Scheuthauer-Marie-Sainton sendromu

Schilbach-Rott sendromu

Schinzel acrocallosal sendromu

SCT sendromu

Seckel sendromu

SED congenita sendromu

Serebrofasiyotorasik displazi

Serebrokostomandibular sendrom

Short-rib thoracic dysplasia

Shprintzen-Goldberg sendromu

Siderius-Hamel sendromu

Simpson-Golabi-Behmel sendromu

Smith-Lemli-Opitz sendromu

Smith-Magenis sendromu

Snyder-Robinson sendromu

SSASKS sendromu

Stickler sendromu

Stromme sendromu

Syngnathia (tip 2b)

Tetra-amelia sendromu

Toriello-Carey sendromu

TP63 mutasyonu içeren sendromlar

Treacher Collins-Franceschetti sendromu

Trisomi 22 sendromu

Turner-Kieser sendromu

van den Ende-Gupta sendromu

van der Woude sendromu

Vici sendromu

Waardenburg anoftalmi sendromu

Waardenburg nöral krest sendromu

Walker-Warburg sendromu

Warkany sendromu

Wolf-Hirschhorn sendromu

Yarık damak sendromu

Zhu-Tokita-Takenouchi-Kim sendromu

Zlotogora-Ogur sendromu

Zunich nöroektodermal sendromu