Zunich nöroektodermal sendromu

CHIME sendromu

Kalıtsal - AR

Brakisefali

Belirgin alın çıkıntısı

Oksiput düz

Ense kalın

Saçlar seyrek, ince ve soluk renkli

Kıvrık kulaklar

İşitme sorunları

Retinal koloboma

Hipertelorizm

Yayvan burun

Filtrum kısa

Kalın dudaklar

Yarık damak

Kesici dişlerde yarıklar

Fallot tetralojisi

Ventriküler septum defekti

Büyük damarlarda transpozisyon

Küçük meme uçları

Hidronefroz

Üreter anomalileri

Parmak anomalileri

Deride migratory ichthyosiform dermatosis

Avuçiçleri ve ayak tabanları derisi kalın
Zeka geriliği

Hipotoni

Epileptik ataklar

Serebral atrofi

Agresif davranışlar

 

  • Zunich J, Esterly NB, Kaye CI. Autosomal recessive transmission of neuroectodermal syndrome. (Letter) Archives of Dermatology, 124: 1188-1189, 1988

  • Shashi V, Zunich J, Kelly TE, Fryburg JS. Neuroectodermal (CHIME) syndrome: an additional case with long term follow up of all reported cases. Journal of Medical Genetics, 32: 465-469, 1995

  • Tinschert S, Anton-Lamprecht I, Albrecht-Nebe H, Audring H. Zunich neuroectodermal syndrome: migratory ichthyosiform dermatosis, colobomas, and other abnormalities. Pediatic Dermatology, 13: 363-371, 1996

  • Ng BG, Hackmann K, Jones MA, et al. Mutations in the glycosylphosphatidylinositol gene PIGL cause CHIME syndrome. American Journal of Human Genetics, 90: 685-688, 2012